دانلود فایل


فایل كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي - دانلود فایلدانلود فایل کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود فایل فایل كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
محل كار آموزي:آزمايشگاه دامپزشكي دكتر عليپور
محل كارآموزي :آزمايشگاه دامپزشكي دانشگاه آزاد شبستر
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:110بخش هایی از متن:
كار آموزي انگل شناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
بررسي آلودگي انگلي لوله گوارش پرنده گان زينتي

در پائيز سال 88 كه دوره كارآموزي را در آنجا طي ميكردم فروشنده پرندگان زينتي به آزمايشگاه مراجعه كرد و در مورد اينكه اين فروشگاه حدود 70قطعه پرنده زينتي داشته(25تا قناري 45تا مرغ عشق)كه از اين تعداد چند تا از مرغ عشقي و قناري هاي اينجانب تلف شده و چند تاي ديگر نيز شديدأ بيمار هستند.
ما به فروشگاه رفتيم و اولين كاري كه كرديم ابتدا سيني زير قفس را تميز كرديم و هم اندازه سيني روزنامه قرار داديم وبعد از دو الي سه ساعت،نمونه مدفوع را با كارتك به داخل ظرف نمونه برداري منتقل كرده و به آزمايشگاه برديم و چند تا از پرنده هايي كه تلف شده بودند نيز به آزمايشگاه برديم.
البته علايم ظاهري پرندگان را نيز بررسي كرديم كه علايمي نظير بي اشتهايي،كاهش وزن،اسهال و بي حالي بود.
در آزمايشگاه براي اينكه تخم كرمها و اووسيت كوكسيدياها در نمونه مدفوع را پيدا كنيم از روش شناور سازي با سانتريفوژ و محلول سلفات روي استفاده كرديم.
از بي كرومات پتاسيم3% براي كشت مدفوع جهت تشخيص تفريقي بين اووسيت گونه هاي ايمريا و ايزوسپورا استفاده كرديم.پس از كشت مدفوع اووسيت هاي اسپوريله ايمريا وايزوسپورا به راحتي از هم تفكيك مي شود(اووسيت اسپوريله ايزوسپورا داراي دو اسپوروسيت كه هر يك 4اسپوروزوئيت دارد ولي اووسيت هاي اسپوريله ايمريا واجد 4اسپوروسيت كه هر يك 2اسپوروزوئيت است).
پرندگاني كه تلف شده بودند را كالبد گشايي كرديم و از قسمت هاي مختلف بدن نمونه گيري كرديم .
در آزمايش مدفوع نمونه ها،8تا مرغ عشق و12تا از قناري آلوده به تخم نماتود بودندولي اندازه تخم و شكل بيضي بودن تخم،به گونه آسكاريدا شبيه بود.
در كالبد گشايي جراحات اتوكسو پلاسما در اندامهاي خارج روده ي مانند بزرگ شدن كبد وطحال ديده نشد و همچنين در گسترش هاي تهيه شده از كبد،خون وطحال نيز انگل مشاهده نگرديد.نمونه به ايزوسپوراي قناري تشخيص داده شد.


كار آموزي ميكروبيولوژي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
در ميكروبيولوژي براي اينكه باكتري را جدا سازي كنيم يا نوع باكتري را شناسايي كنيم بايد در نحوه نمونه گيري و ارسال نمونه دقت كنيم.نمونه اي به آزمايشگاه توسط دامدار آورده شده بود كه اذعان ميكرد تعدادي از گاو ها مريض شده اند و علايم چرك و اسهال و بيحالي وبي اشتهايي داشتند كه توسط دامپزشك نمونه گيرئ انجام شده بود.
نمونه ها را درظروف پلاستيكي تميز و دهان گشاد دربدار جمع آوري كرده بود و نمونه ها روسريعا به آزمايشگاه ارسال كرده بود.
اولا نمونه باید دارای مشخصات نام دام، نام دامپزشک، شماره آزمایشگاه، تاریخ و زمان جمع آوری نمونه باشد. برگ درخواست دامپزشک باید ضمیمه شده و در آن اطلاعات اضافی مانند تشخیص احتمالی بیماری با توجه به علائم آن و یا تاریخچه دام ذکر گردیده باشد.
باید توجه نمود که چون هر نمونه مدفوع می تواند به عنوان یک منبع مهم باکتری، ویروس و انگل باشد، لذا باید به عنوان یک منبع آلوده کننده مهم محسوب كنيم.
وقتي محل نمونه برداري و عارضه ايجاد شده را در توضيحات نمونه مشاهده كرديم تا حدي به ما كمك كرد تاحدي باكتري را بشناسيم.
اولا چون باكتري با ميكرو ارگانيسم هاي ديگر مخلوط است ما بايد كشت خالص تهيه مي كرديم تا به تك كلني برسيم وبعد تك كلني را به پليت هاي جديد انتقال بدهيم.
مرحله بعدي روش ساده بود:

گسترش را انجام ميديم بعد از 1الي 2 دقيقه در ريل رنگ آميزي يعني اول متيلن بلو به مدت1دقيقه، بعدشستشو،سپس سافرانين به مدت 1 دقيقه،بعد شستشو،بعد مالاشين گرين ،بعد شستشو،در آخر خشك كرديم و زير ميكروسكوپ نگاه كردند.
روش بعدي كه بود روش تشخيص گرم باكتري:
در مورد گرم باكتري، كه گرم مثبت است يا نه.

اولين كار گسترش است بعد از فيكس كردن گسترش،در كريستال ويوله به مدت يك دقيقه قرار داديم بعد شستشوبا آب مقطرانجام داديم سپس در محلول لوگول به مدت 1دقيقه قرار داديم باز هم با آب مقطر شستشو داديم بعد الكل استون زديم دوباره شستشو انجام داديم در مرحله بعدي در رنگ فوشين به مدت1 دقيقه قرار داديم بعد از آن شستشو با آب مقطر ودر آخر خشك كرديم.
اگر باكتري به رنگ بنفش يا آبي شد باكتري گرم مثبت است ولي اگر به رنگ قرمز شد باكتري گرم منفي است.
روشهاي ديگري هم براي تعيين گرم باكتري ها از جمله snet(KOH)(يك قطره KOHرا روي لام ميريزيم اگر كش رفت گرم منفي مي باشد)،)maccankyيك محيط كشتي است كه باكتري گرم مثبت در آن رشد نمي كند ولي گرم منفي رشد مي كند)،vankomaycin )يك آنتي بيوتيك است كه باكتريهاي گرم مثبت به آن حساس اند ولي گرم منفي ها مقاوم هستند) ،lANAو اكسيداز(با آنس باكتري را بر مي داريم وبهكاغذ صافي ميزنيم اگر رنگ ارغواني تشكيل شد گرم+ واگر تشكيل نشد گرم -)، كاتالاز(يك قطره از آب اكسي‍‍‍ژنه را روي لام قرار مي دهيم بعد باكتري را با آنس برداشته،با آب اكسيژنه قاطي مي كنيم اگر گاز خارج شد گرم+،در غير اينصورت گرم-)،تست Of(تستي است كه بعد از تشخيص گرم باكتري حائز اهميت است.)تست حركت(SIM) مي باشد.كه هر كدام از اين مراحل را انجام داديم. چون نمونه از قسمت روده اي برداشته شده بود لازم بود كه از محيط مكانكي و EMBهم استفاده شود.بعد اين آزمايشات باكتري گرم – شد.
محيط هايي كه استفاده كرديم تا باكتري را بيابيم شامل:

از پليت ها(بلاد آگار،مكانكي،EMB)
ازلوله ها(OF،اوره از،VPMR،SIM،ژلاتين،اينوسيتول،رامنوز،
ساكروز،سوربيتول،لاكتوز،مالتوز،مانيتول،مانوز،زايلوز).
بعد از اينكه در اين محيط ها كشت داديم اينارو در 37درجه به مدت 24-48ساعت در انكوباتور قرار داديم.
روز قراعت اول به پليت ها نگاه كرديم،در بلاد آگار رشد نداشت ولي در EMBبه صورت جلاي فلزي رشد كرده بود وهمينطور در مكانكي هم كاملا رشد كرده بود.بعد به لوله ها نگاه كرديم،
اوره از منفي
ژلاتين منفي
OF fermentative
كاتالاز مثبت
اكسيداز منفي
سيترات منفي
MR مثبت
VP منفي
Indole مثبت
Motility مثبت
تمام قندها به غير از اينوسيتول مثبت

نتايج آزمايشات نشان داد باكتري مورد نظر Escherichia coli مي باشد.اولا فقط در E.coli، EMB بصورت جلاي فلزي مي باشد.دوم اينكه محيط مكانكي لاكتوز شديدا مثبت بود.سوم اينكه اوره از منفي بود.

كارآموزي كلينيكال پاتولوژي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
محل كارآموزي :آزمايشگاه دامپزشكي دانشگاه آزاد شبستر
كيسي كه بيشتر دربخش كلينيكال آزمايشگاه بررسي كرديم طيور بود به يكي از مرغداري هاي منطقه جهت بررسي سالم بودن مرغ ها مراجعه كرديم.
اول دكتر به علايم ظاهري كيس ها نگاه كرد كه هيچگونه علايم خاصي مشاهده نداشتند.
براي اطمينان از سالم بودن خون گيري كرديم.
به صورت تصاعدي از چند مرغ خون گيري از وريد بال انجام داديم در همان جا به دليل تازه بودن خون،گسترش خوني تهيه كرديم ورنگ آميزي كرديم.
نمونه رادر لوله آزمايش كه حاوي ماده ضد انعقادسيترات دكستروز بود ريختيم.ماده ضد انعقاد سيترات دكستروز بهترين ماده براي انتقال خون است.
براي شمارش سلول هاي خوني در دستگاه سلكانتر انجام داديم.براي اينكه مطمئن بشيم به روش دستي آزمايشات را انجام داديم.
وسايلي كه مورد نياز بود شامل:لام نئوبار،لامل سنگي،سمپلر وسر سمپلر،لوله آزمايش،محلول رقيق كننده.
ابتدا روي لام نئوبار يك قطره خون ريختيم طوري كه به شيارها وبيرون نريزد بعد لامل را روي آن گذاشتيم سپس زير ميكروسكوپ گلبولهاي قرمز وسفيد رو بررسي كرديم .
شمارش diffگلبولهاي سفيد را انجام داديم تا ببينيم سلول ها را از لحاظ در صد و شكل مشكل دارند يا خير.
روش هماتوكريت نيز انجام داديم ابتدا 3/2نمونه خوني را در چند لوله ريختيم و به يك طرف خمير هماتوكريت زديم.لوله ها را در سانتريفوژ به طور موازي قرار داديم و به مدت 5 دقيقه در دور 12000سانتريفوژ كرديم و بعد از سانتريفوژ آنها را قرائت كرديم .
در مورد تشخيص بيماري به خاطر اينكه نخواستند بيماري را بدانيم به ما چيزي نگفتند.کار آموزی


علوم


آزمایشگاهی


دامپزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان

جستجو در مورد فایل دانلود فایل گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان . , گزارش ,کار ,آموزی ,برق , الکترونیک , پتروشیمی ,شهید, تندگویان عنوان دانلود فایل گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان .

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پزشکی | ساعد نیوز

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشـگاهي ... دامپزشكي، علوم ... فایل ...

سازمان سنجش آموزش کشور - sanjesh.org

علوم و صنايع ... مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار. ... 1-علوم ازمايشگاهي دامپزشكي.

سوالات کاردانی به کارشناسی سراسری » 2701- علوم آزمایشگاهی ...

سوالات کاردانی به کارشناسی سراسری » 2701- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی سوالات ارشد ازاد 94,سوالات ارشد وزارت بهداشت 97,پاسخنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96,منابع کنکور97,سوالات ارشد فراگیر 95,سوالات دکتری نیمه متمرکز95

لیست رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی برای کارشناسی علوم ...

22.06.2013 · ... - علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ... علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ... شما نمیتوانید فایل پیوست ...

گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن ...

فایل پاورپوینت ... دانلود از لینک مستقیم گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک ...

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي 1 . پایان نامه دامپزشكی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشكی | مرجع دانلود پایان ...‎دانلود متن کامل پایان نامه دامپزشكی رشته علوم آزمایشگاهی ...

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي 1 . پایان نامه دامپزشكی رشته ...

فایل كار آموزي برق ... - bornafile.ir

خانه / عمومی و آزاد / فایل كار آموزي برق الکترونیک انتقال و توزیع برق شرکت توزیع برق گچساران . فایل كار آموزي برق الکترونیک انتقال و توزیع برق شرکت توزیع برق گچساران .

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پروژه رشته كارشناسی علوم ...

دانشكدة دامپزشكي رشتة علوم آزمايشگاهي دامپزشكي . ... ولی در فایل دانلودی متن کامل ...

گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن ...

فایل پاورپوینت ... دانلود از لینک مستقیم گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک ...

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي

دانلود رايگان پايان نامه دامپزشکي رشته علوم آزمايشگاهي 1 . پایان نامه دامپزشكی رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشكی | مرجع دانلود پایان ...‎دانلود متن کامل پایان نامه دامپزشكی رشته علوم آزمایشگاهی ...

دانلود كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي. – Xir9

كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي محل كار ... دانشگاه آزاد شبستر فرمت فایل: ...

دامپزشكي و فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي

رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور درمورد وضعيت فارغ التحصيلان دامپزشكي دراين مورد مي گويد: سالانه ? 1000?دكتر دامپزشك و ? 2000?نفر در ساير رده‌هاي دامپزشكي دانش‌آموخته مي‌شوندو تعداد دانش‌آموختگان از اين دانشكده‌ها در مقايسه با تعداد واحدهاي دامي بيشتر از نياز است.

دانلود كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي. – Xir9

كار آموزي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي محل كار ... دانشگاه آزاد شبستر فرمت فایل: ...

بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

گزارشي از چگونگي وضعيت بازار كار دامپزشكي و ... آزمايشگاهي شوند. ... علوم انجام ...

فایل كار آموزي برق الکترونیک انتقال و توزیع برق شرکت توزیع ...

فایل كار آموزي برق الکترونیک انتقال و توزیع برق شرکت توزیع برق گچساران . ... علوم پایه ...

بازار كار فارغ‌التحصيلان علوم آزمايشگاهي در آمريكا ...

در اين مقاله سعي شده خلاصه‌اي از چشم‌انداز بازار كار جهت فارغ‌التحصيلان مقاطع مختلف علوم آزمايشگاهي و رشته‌هاي وابسته از قبيل شيمي، بيوشيمي، بيولوژي، ويروس

آزمایشگاه مرضی دامپزشکی و بهداشت عمومی

متخصصين دامپزشكي اين آزمايشگاه با همكاري كارشناسان با تجربه علوم آزمايشگاهي عهده دار مراحل گوناگون آزمايش شامل دريافت نمونه، تكميل فرم ها، بررسي درخواست دكتر دامپزشك، انجام آزمايش‌ها و …

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پزشکی | ساعد نیوز

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشـگاهي ... دامپزشكي، علوم ... فایل ...

تحقیق درمورد معماري دوره ساماني

تحقیق در مورد كليات جي ام پي در توليد فرآورده هاي گياهي 16 ص

دانلود تحقیق در مورد حقوق ‌بشر و تنوع فرهنگي

پاورپوینت آموزشی بیماریهای درستگاه گوارش در سگ و گربه ( با تصاویر )

تحقیق درباره تريستور و ساختمان آن

پاورپوینت اعداد طبیعی

انواع سقف کرمیت

فایل کارآموزی نقشه کشی صنعتی، ابزار دقیق و کنترل سیستمهای الکترونیک و سنسورها

تحقیق در مورد كارخانه لامپ پارس شهاب 75 ص

پاورپوینت آشنايي با سيستم‎هاي مديريت دانش